?

Previous Entry Share Flag Next Entry
О коллективизме
симсонайзми
ars333
Не бачу жодної різниці між натовпом і "народом". І те і друге обумовлено наявністю певної території чи регіону для спільного існування. Більш того, патріотизм є різновидом стаднього інстинкту, що змушує індивідумів робити деякі колективні вчинки всупереч іншим інстинктам і глузду, впершу чергу всупереч інстинкту самозбереження.

Колись, коли люди воювали здебільш строєм і не було якоїсь потреби щось собі думати, це було корисно. Зараз патріотизм не потрібен ніде, навіть у казармі, він тільки стримує інтелектуальний прогрес людини.

Стадо отупляє.
http://atanoissapa.livejournal.com/450535.html  • 1
(Deleted comment)
Не вижу никакой разницы между толпой и "народом". И то и другое обусловлено наличием некой тарритории или региона для совместного существования. Больше того, патриотизм - разновидность стадного инстинкта, заставляющего индивидуумов делать некоторые коллективные поступки вопреки другим инстинктам и смыслу, в первую очередь инстинкту самосохранения.

Некогда, когда люди воевали по большей части строем и не было какой-то потребности что-то себе думать, это было полезно. Ныне патриотизм не нужен нигде, он только сдерживает интеллектуальный прогресс.

Кратко тчк
Патриотизъм = стадо -> отупляет -> отказать тчк

Да, оставим патриотизм желтеть на полках истории!

  • 1